MC-tips

By Date: 2014/12/09 in Tips

För att en motorcykel ska fungera är det viktigt att underhålla den på rätt sätt. Här kommer några tips på hur man kan göra detta på bästa sätt.

Något som man alltid bör se till att ha är rätt lufttryck i däcken eftersom detta påverkar både körprestanda och bränsleförbrukning. Det är också bra om man med jämna mellanrum kontrollerar däcken så att dessa är i bra skick. Mönsterdjupet ska vara minst 1 mm.

En sak som man också bör kolla regelbundet är oljenivån, framför allt när man precis köpt motorcykeln så man får en uppfattning om hur mycket olja som går åt. Med jämna mellanrum bör man också byta olja.

Tändstiften är också något som bör kontrolleras, speciellt i början av säsongen eftersom de då av olika anledningar kan bli sura.

Annat som också är bra att kontrollera regelbundet är exempelvis luftfilter, bromsar och även om bromsvätskan ligger på en bra nivå, samt lampor och annan elektronik.

Ett bra tips är att göra en extra noga kontroll av hela motorcykeln vid början av varje säsong eftersom den då stått i garaget under hela vintern och inte körts med.